Informatie

Aan de rand van Sint Maartensdijk vindt u openbare basisschool De Rieburch. Het schoolgebouw bestaat uit 8(les)lokalen en een lange gang naar de kleuterbouw met nog drie lokalen genaamd de Kubus, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de sportzaal in het sportcentrum Haestinge. De jongste leerlingen beschikken over een apart speelplein en een eigen speelhal voor bewegingsonderwijs. Ook groep 3 en 4 hebben een eigen plein.

Tot 1 januari 2009 was de gemeente Tholen het bestuur van de openbare scholen op Tholen en Sint Maartensdjik. Sinds 1 januari 2009 heeft onze basisschool een eigen bestuur: Stichting OcTHO voor primair onderwijs. OcTHO omvat alle 8 openbare basisscholen van de gemeente Tholen. Deze worden geleid door een directeurenberaad bestaande uit de leidinggevenden van deze scholen.

Voor nog meer informatie over onze visie en onze doelstellingen verwijs ik U graag naar de map 'Documentatie

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT