Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan en Jaarplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.
klik hier om het jaarplan te downloaden.

Schoolgids en Schoolkalender

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden. Klik hier om de schoolkalender te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Sociaal mediaprotocol

 

Omdat we steeds meer te maken krijgen met sociale media en hoe we hier als school mee moeten omgaan, is er een protocol opgesteld. U kunt hier het protocol lezen.

Verlofaanvraag

Klik hier voor aanvraagformulier vakantie en verlof.
klik hier voor werkgeversverklaring aanvraag vakantie buiten schoolvakantie.
Klik hier voor informatie voor vakantie en verlof van RBL Oosterschelde.

Privacy verklaring

Hier kunt u de privacyverklaring van OcTHO lezen.

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT