OR

De Rieburch mag zich verheugen in een actieve ouderraad (OR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers die actief meehelpen bij de organisatie van feesten, sportactiviteiten etc. Iedereen die een kind heeft op De Rieburch kan zich vrijwillig aanmelden om mee te helpen met de schoolactiviteiten. Als we hulp nodig hebben wordt vanuit de school contact opgenomen met de ouderraad. De OR is een onafhankelijke stichting waarin de gang van zaken officieel, volgens wettelijke richtlijnen, geregeld is.

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:
Bianca Jeroense, voorzitter
Marjolein Jasperse, secretaris
Marjolein Stoutjesdijk, penningmeester
Als lid zijn aan de OR verbonden:
Debora van Schilt
Rebecca Boot
Juliëtte Hirdes
Ilona Bos

Jasmijn vd Hoek neemt als leerkracht deel aan de Ouderraad.

De ouderbijdrage
Het onderwijs aan De Rieburch is kostenloos.
Om echter leuke, extra activiteiten te kunnen verzorgen zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasmaaltijd en een eindfeest vragen we u om een vrijwillige bijdrage. Een gedeelte hiervan wordt besteed aan de inrichting van het schoolplein, het schoolblad en extra materiële ondersteuning.

De vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds is vastgesteld op:
- 25 euro per jaar als u één kind op school heeft
- 40 euro per jaar als u twee kinderen op school heeft
- 50 euro per jaar als u drie of meer kinderen op school heeft.

Uw bijdrage zien we graag tegemoet op rekening NL31RABO 3402.57.261 t.n.v. Stichting Ouderraad De Rieburch. Het beheer van het ouderfonds is een zaak van de OR. U ontvangt in de loop van het schooljaar een verzoek om het bedrag te betalen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT