OcTHO

obs De Rieburch is een van de 8 scholen van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen.
OcTHO biedt in alle kernen van Tholen openbaar onderwijs aan.

De gemeente is in zoverre nog verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, dat zij de begroting en financiële jaarverslagen moeten goedkeuren. Ook is onder de huidige regelgeving de gemeente verantwoordelijk voor het opheffen en stichten van openbare scholen. Inhoudelijk heeft de gemeente geen bemoeienis meer met de openbare scholen.
Het schoolbestuur heeft in het voorjaar van 2014 een beleidsplan vastgesteld. Volgens dit plan gaan we de komende jaren verder werken aan de verbetering van het Thoolse onderwijs. Dit gaat dan om zaken als het personeelsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs en de leeropbrengsten. Op de website van OcTHO zijn deze plannen terug te vinden.
De Rieburch maakt zoals gezegd deel uit van OcTHO. Voorzitter van de commissie van bestuur is de heer Jan Berends.

De heer Jan Berends geeft leiding aan het stafbureau.

Het stafbureau OcTHO is gevestigd Sint Annaland
Schoolstraat 38, 4697 CL Sint Annaland
Tel: 0166-667028 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT