Ouderforum

Vorig schooljaar hebben we een start gemaakt, maar door omstandigheden heeft het ouderforum nog geen structurele plaats gekregen. Dit schooljaar gaan we verder kijken naar de ontwikkeling van het ouderforum.
Wat we wel hebben meegenomen uit de eerste bijeenkomst is de wens van ouders om de informatie en contactbijeenkomsten van de school vooral laagdrempelig te houden. De info-avond die we normaal gesproken aan het begin van het schooljaar organiseerden, samen met OR en MR, wordt nu anders ingericht en is vervangen door kennismakingsgesprekken met de groepsleraar.
Dit schooljaar gaan we een doorstart maken met het ouderforum.
Het ouderforum heeft een andere status dan de MR of de OR. De MR is een formeel inspraak orgaan in de school, waar zowel ouders als personeel vertegenwoordigd zijn en die volgens wettelijke regels meedenkt en beslist. De OR organiseert vooral activiteiten ten gunste van kinderen en ouders.
Bij het ouderforum gaat het om luisteren, meningen geven, meedenken, een positief kritische houding. Het doel is de betrokkenheid van de ouders te vergroten en de ideeën en meningen van ouders beter mee te kunnen wegen in de plannen en ontwikkelingen binnen de school.
Wie zoeken we: een tiental ouders die dit schooljaar 2 maal met ons in gesprek wil. We zoeken ouders die "wat verder kunnen denken over school en onderwijs dan alleen over hun eigen kind" en die op een constructieve manier in overleg gaan met leden van het team.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl