TSO

De sfeer en onze visie
De kinderen kunnen in een ontspannen en gezellige sfeer vanaf 11.30 t/m 13.15 uur overblijven op onze school. Tijdens het overblijven wordt de lunch, die door de kinderen zelf wordt meegebracht, gebruikt.

De kinderen krijgen verschillende leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. U kunt hierbij denken aan spelletjes, voetballen (grasveldje Maartenshof), film kijken, computeren en/of natuurlijk buiten spelen.

Respect voor elkaar en elkaars spullen en ruimte voor andere religie en opvattingen zullen ook tijdens de TSO worden gestimuleerd en bewaakt. De TSO moet door alle kinderen als plezierig, veilig en ontspannen worden ervaren.

Algemeen
Alle in deze informatiebrief opgenomen regelgeving, voorwaarden en informatie gelden vanaf augustus 2007. Aanpassingen of uitbreidingen van deze brief worden schriftelijk uitgereikt aan alle leerlingen die gebruik maken van de TSO.

Door ondertekening van het inschrijfformulier hier erkent u met de inhoud van de informatiebrief in te stemmen.

Adresgegevens
obs De Rieburch
Bloemenlaan 3
4695 EE Sint Maartensdijk 
0166662498

Via mobiel of mail aan/ afmelden:
tso.rieburch@octho.nl
06-33798819 ( whats-appen of sms ).

De leiding
De leiding van de TussenSchoolseOpvang bestaat uit een gediplomeerd en vakkundig leidster. Zij wordt (afhankelijk van het aantal kinderen)  bijgestaan door een aantal vrijwilligers.
Bij de leidster kunt u de aanmeldingen/afmeldingen regelen. Zij is tevens het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en leerkrachten.

De vrijwilligers werken ieder op een eigen vaste dag. Verder zullen er in de loop van het schooljaar stagiaires de TSO ondersteunen.

Inschrijving voor de TSO
U kunt uw kind inschrijven via een inschrijfformulier. Deze kunt u bij de administratie van de school ophalen en inleveren.

U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke dag(en) uw kind gebruik gaat maken van de TSO. De dagen kunnen worden doorgegeven op het inschrijfformulier, zodat de leidster een overzicht heeft welk kind er welke dag aanwezig is. Flexibele dagen kan ook maar geef dit dan bij elke overblijfdag tenminste 24 uur van te voren door aan de leidster via mobiel of email.

Er wordt een strippensysteem gehanteerd: u kiest het aantal strippen, dat u denkt nodig te hebben. Losse strip is € 4,00 per keer per kind. Losse strippen zijn bedoeld voor de ouders die slechts af en toe gebruik maken van de TSO. Voor regelmatig gebruik hebben we bundels. Deze beginnen v.a. 5, 10, 25, 50, 100 en 200 strippen. De strippen kunt u voor het hele gezin gebruiken en voor meerdere kinderen van het gezin. Deze strippen staan dus op naam van het gezin en niet op naam van het kind.

De leidster zal op een lijst de naam van het kind en de aanwezigheidsdatum bijhouden. Is het aantal strippen bijna op dan zal de administratie van de school u hiervan op de hoogte brengen via mail. Indien gewenst kunt u nieuwe strippen inkopen.

Huisregels
De huisregels worden tot nader order gehandhaafd.
Betaalwijze
Op het inschrijfformulier geeft u het aantal strippen aan.
Het bedrag zal voorafgaand aan de deelname aan de TSO worden geïncasseerd.

U dient zelf zorg voor te dragen voor dekking van de automatische incasso. Dit wil zeggen dat u er voor moet zorgen dat er ook daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Bij weigering van de incasso wordt € 10,00 per keer in rekening gebracht.

Indien de TSO kosten niet kunnen worden geïncasseerd, zijn wij helaas genoodzaakt om uw deelname aan de TSO stop te zetten.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT