TSO

De sfeer en onze visie
De kinderen kunnen in een ontspannen en gezellige sfeer vanaf 11.30 t/m 13.15 uur overblijven op onze school. Tijdens het overblijven wordt de lunch, die door de kinderen zelf wordt meegebracht, gebruikt.

De kinderen krijgen verschillende leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. U kunt hierbij denken aan spelletjes, voetballen (grasveldje Maartenshof), film kijken, computeren en/of natuurlijk buiten spelen.

Respect voor elkaar en elkaars spullen en ruimte voor andere religie en opvattingen zullen ook tijdens de TSO worden gestimuleerd en bewaakt. De TSO moet door alle kinderen als plezierig, veilig en ontspannen worden ervaren.

Algemeen
Alle in deze informatiebrief opgenomen regelgeving, voorwaarden en informatie gelden vanaf augustus 2007. Aanpassingen of uitbreidingen van deze brief worden schriftelijk uitgereikt aan alle leerlingen die gebruik maken van de TSO.

Door ondertekening van het inschrijfformulier hier erkent u met de inhoud van de informatiebrief in te stemmen.

Adresgegevens
obs De Rieburch
Bloemenlaan 3
4695 EE Sint Maartensdijk

Via mobiel of mail aan/ afmelden:
tso.rieburch@octho.nl
06-33798819 ( whats-appen of sms mag ook).

De leiding
De leiding van de tussenschoolse opvang bestaat uit een gediplomeerd en vakkundig leidster. Zij wordt (afhankelijk van het aantal kinderen) soms bijgestaan door een aantal vrijwilligers.
Bij haar kunt u de aanmeldingen/afmeldingen regelen. Zij is tevens het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en leerkrachten.

De vrijwilligers werken ieder op een eigen vaste dag. Verder zullen er in de loop van het schooljaar stagiaires de TSO ondersteunen.

Inschrijving voor de TSO
U kunt uw kind inschrijven via een inschrijfformulier. Deze kunt u bij de leidster persoonlijk of via de mail opvragen. Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld worden. Daarna kunt u het inschrijfformulier bij de leidster inleveren.

U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke dag(en) uw kind gebruik gaat maken van de TSO. Om op flexibele dagen gebruik te maken van de TSO is ook mogelijk; de dagen kunnen door middel van een briefje worden doorgegeven, zodat de leidster een overzicht heeft welk kind er welke dag aanwezig is.

Er wordt een strippensysteem gehanteerd: u kiest het aantal strippen, dat u denkt nodig te hebben. Alleen de losse strip (€ 4,00 per keer) wordt per 10 of 5 ingekocht. De losse strippen kunt u voor het hele gezin gebruiken en zijn bedoeld voor de ouders die slechts af en toe gebruik maken van de TSO. Deze strippen staan dus op naam van het gezin en niet op naam van het kind.

De leidster zal op een lijst de naam van het kind en de aanwezigheidsdatum bijhouden. Is het aantal strippen bijna op dan zal de leidster u hiervan op de hoogte brengen. Indien gewenst kunt u nieuwe strippen inkopen.

De bundel van 25 strippen, voor vaste afnemers van TSO, zijn ook te gebruiken voor meerdere kinderen van het gezin.

Huisregels
De huisregels worden tot nader order gehandhaafd.
Betaalwijze
Op het inschrijfformulier geeft u het aantal strippen aan.
Het bedrag zal voorafgaand aan de deelname aan de TSO worden geïncasseerd.

U dient zelf zorg voor te dragen voor dekking van de automatische incasso. Dit wil zeggen dat u er voor moet zorgen dat er ook daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Bij weigering van de incasso wordt € 10,00 per keer in rekening gebracht.

Indien de TSO kosten niet kunnen worden geïncasseerd, zijn wij helaas genoodzaakt om uw deelname aan de TSO stop te zetten.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl