De vertrouwenspersoon.

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben de interne vertrouwenspersoon op onze school, mijn naam is Anja Punt en ik ben de leerkracht van groep 1.

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met mij, de interne vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersoon beluistert uw klacht en samen wordt er zorgvuldig gekeken welk traject het best ingezet kan worden. Ik breng u, zo nodig, in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Zowel leerlingen als ouders zijn welkom bij mij. Jullie kunnen bij mij aankloppen, bellen via de telefoon van school: 0166-667110 of u kunt mij mailen: a.punt@octho.nl  

Onze stichting heeft ook een externe vertrouwenspersoon :

Mevrouw Elke de Beyer
werkdagen: ma. t/m do.
Tel. nr.: 06-52889686
Email : info@elkedebeyer.nl
Website: www.elkedebeyer.nl 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT