Kennismaken

Missie en visie

IMG_7587

De Rieburch is een open en kleurrijke school. Door middel van betekenisvol en uitdagend onderwijs willen we het beste in elk kind naar boven halen. We creëren en bewaken een rijke leeromgeving. Naast de leervakken is er ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling. Zo worden onze leerlingen uitgedaagd om hun kwaliteiten te ontplooien. Op onze school is respect voor jezelf, voor elkaar en voor elkaars levensovertuiging erg belangrijk.

Samenwerking

Op De Rieburch streven we naar een optimale samenwerking tussen verschillende betrokkenen: team, leerlingen, ouders en externen. Hierbij nemen we de waarden en normen van ons openbaar onderwijs als uitgangspunt.

Betrokkenheid

Op De Rieburch willen wij een optimale betrokkenheid van de ouders, het team en de leerlingen. We zijn samen verantwoordelijk. Zo kunnen we als partners in onderwijs invulling geven aan een optimale ontwikkeling van alle leerlingen.

Leiderschap

Op De Rieburch hebben we een directeur die sturing en leiding geeft aan het team. We hebben leerkrachten die sturing en leiding geven aan de groepen. Als team geven wij sturing en advies aan ouders. Het uitgangspunt daarbij is dat we aan de toekomst denken en werken op een manier die iedereen in zijn of haar waarde laat (daadkrachtig, open, meelevend en onpartijdig).

Onze leerlingen ervaren leiderschap via het uitvoeren van de weektaak. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun taak en nemen hiertoe zelf het initiatief.

Kwaliteit

Op De Rieburch willen we, voor zowel het team als de leerlingen, een uitdagende (leer)omgeving creëren. In die omgeving is ruimte voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en waar nodig bijstellen van doelen.