Kennismaken

Stevige basis

IMG_7619

Het onderwijs bieden dat kinderen nodig hebben, daar geloven wij in. Betekenisvol en uitdagend onderwijs, waarbij we het beste in elk kind naar boven halen. Onderwijs op het niveau dat past bij het kind. De vakken taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis. Samenwerken, leren van en met elkaar en plezier maken horen bij het onderwijs op onze school.

Aandacht voor ieder kind

Op De Rieburch zitten de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas, van groep 1 t/m 8. Zo bieden we onze kinderen structuur. We besteden veel aandacht aan elk kind apart, maar ook aan het kind in de groep. Deze werkwijze past goed bij onze school en onze leerlingen. We zien dit ook terug in de goede resultaten die wij ieder jaar behalen.

Onderwijs op niveau

Ieder kind werkt op eigen niveau en op eigen tempo met begeleiding van de leerkracht. De instructies binnen de eigen groep kunnen we op meerdere niveaus geven. Soms zijn er kinderen die veel in niveau verschillen ten opzichte van hun eigen groep. Zij kunnen met de instructie van een andere groep meedoen. Dit noemen we groepsdoorbrekend werken. Ook via Snappet werkt iedereen automatisch op zijn eigen niveau.

Rekenen, taal, spelling en lezen

Wij besteden veel aandacht aan rekenen, taal, spelling en lezen. Met een goede basis van deze vakken gaat de rest ook makkelijker. Leesplezier staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben een goede bibliotheek op school. Iedere week krijgen de kleuters een leestasje met boeken mee naar huis. Zo stimuleren wij de kinderen al vroeg om interesse in boeken en lezen te ontwikkelen.