Kennismaken

Taalklas

IMG_7707

Onze leerlingpopulatie bestaat voor een deel uit kinderen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Het is belangrijk dat alle kinderen de Nederlandse taal beheersen. Zo zorgen we ervoor dat ze meekomen in ons onderwijs en de samenleving.

OcTHO heeft een Taalklas opgericht, waarin deze kinderen geholpen worden.

Wil je meer weten? Via deze link vind je meer informatie over de Taalklas.